PROIECTELE NOASTRE

Țară
Țară
România
Republica Moldova
Turcia
Serbia
Madagascar
Maroc
Ciad
Mauritania
Niger
Republica Centrafricană
Uganda
Zimbabwe
Coasta de Fildeș
Togo
Senegal
Camerun
Mali
Sectoare
Sectoare
Mediu și energie
Sănătate
transport
Comunicare
Educație
Justiție
Grupuri defavorizate
Alte sectoare
Tip de Activități
Tip de Activități
Managementul proiectelor și al contractelor
Formare și dezvoltare a capacităților
Comunicare și evenimente
Achiziții
Proiect tehnic, SF, ACB, Aplicație de finanțare
Asistență Juridică
Servicii IT (dezvoltare software)
Ajutor de stat
Sondaje
Alte activități

Sprijin în implementare pentru UIP

Romania 2023-2025

Technical support to MoH

Romania 2021-2022

Projects transfer from MoH to ANDIS

Romania 2022-2023

Tender packages for Iasi REH and Cluj REH

Romania 2022-2023

Design review technical specialists

Romania 2023

Specialiști în revizuirea proiectării

Romania 2023

Expert în analiza cost-beneficiu

Romania 2023

Hospital Architecture and Design Management Advisor

Romania 2024

Asistență consultativă permanentă în domeniul achizițiilor publice

Romania 2024

Support for the implementation of the 3 REHs

Romania 2024

Asistență tehnică pentru sprijin în sectorul apei

Romania 2024

Proiect Privind Învățământul Secundar Din România

Romania 2020-2022

Implementarea proiectelor pentru Metrorex

Romania 2021-2023

Declarație de domeniu SETRE în România

Romania 2022-2023

Asistență tehnică pentru sprijin în sectorul apei

Romania 2022-2023

Sprijin consultativ pentru Ministerul Sănătății

Romania 2020-2021

Asistență tehnică pentru sprijin în sectorul apei

Romania 2021

Acord-cadru pentru achiziția publică de servicii

Romania 2018-2019

Acord-cadru pentru achiziția publică de servicii

Romania 2019-2021

Sprijinirea activităților de servicii de consultanță ale BEI (EIBAS)

Romania 2018-2019

Creștere inteligentă, infrastructură socială și Orizont 2020 - elaborarea unui ghid

Romania 2017

Formare pentru Codul Civil

Romania 2017-2018

Formare pentru Codul Penal

Romania 2017-2018

Creștere inteligentă, infrastructură socială și Orizont 2020

Romania 2018-2019

Formare obligatorie pentru judecători

Moldova 2016

"Prima prioritate: Gata cu copiii "invizibili"!"

Romania 2011-2015

Dezvoltarea competențelor profesionale în institutele naționale

Romania/Moldova 2015-2018

Servicii de cercetare calitativă și cantitativă

Romania 2015

Creșterea integrității în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Romania 2011-2015

Evaluarea programului general SOLID

Romania 2015

Evaluarea managementului și a performanței PO DCA 2007-2013

Romania 2014-2015

Dezvoltarea capacității instituționale a serviciului public

Romania 2014-2015

Formarea profesională în domeniul managementului programelor operaționale

Romania 2013

Formarea profesională în domeniul managementului programelor operaționale

Romania 2013-2016

Formare profesională în vederea prevenirii cazurilor de fraudă

Romania 2013-2015

Acord pentru evaluarea Programului Operațional Regional

Romania 2014-2015

Evaluarea impactului Domeniului Major de Intervenție

Romania 2014-2015

Evaluarea impactului Domeniului Major de Intervenție 5.2

Romania 2014-2015

FORMAT- de la șomer la angajat!

Romania 2014-2015

Sprijin inovator pentru mame în regiunea București-Ilfov

Romania 2014-2015

Studii de piață în rândul utilizatorilor finali de servicii de comunicații electronice

Romania 2014-2017

Program de formare pentru Ministerul Finanțelor

Romania 2013-2014

Prestarea de servicii - Facilitatea de asistență tehnică

Romania 2011-2014

Rapoartelor anuale de implementare pentru toate programele operaționale

Romania 2012

Sprijin pentru activitățile de planificare în Regiunea Vest

Romania 2012

Analiza furnizării și diseminării informațiilor statistice

Romania 2012-2013

Studiu privind comunicarea în domeniul instrumentelor structurale

Romania 2013-2014

Revizuirea cadrului strategic privind buna reglementare

Romania 2013-2014

Programului Operațional Asistență Tehnică

Romania 2013-2014

Instruirea personalului din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Romania 2013

Studiu privind performanța furnizării serviciilor de informare

Romania 2013

Viitorului program de cooperare transfrontalieră în spațiul de cooperare România-Serbia

Romania 2013-2014

Servicii de evaluare ex-ante și servicii SEA

Romania 2013-2014

Elemente de activare în programul Ajutor Social

Romania 2014-2015

Evaluarea intermediară a POS Mediu

Romania 2012-2013

Sprijin pentru Autoritatea de Management a POS Mediu

Romania 2012

Evaluarea Planului de comunicare al POS Mediu

Romania 2011-2012

Curs de formare "Comunicare socială și mediere"

Romania 2011-2012

Reprezentarea sindicală a lucrătorilor imigranți

Romania 2009-2011

Asistență tehnică proiectele finanțate în cadrul SEE

Romania 2011

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Romania 2010-2011

Formare în domeniul coordonării și monitorizării

Romania 2009-2011

Evaluarea a Programului Operațional Dezvoltarea

Romania 2010-2011

Evaluarea implementării proiectelor POR 2007-2013

Romania 2010-2011

Evaluarea a programului PHARE și a programului Facilitatea de tranziție

Romania 2010

Consolidarea rețelei de formatori ai Școlii Naționale de Grefieri

Romania 2009-2010

Evaluarea intermediară a Programului Operațional Transport

Romania 2009-2010

Evaluarea Programului Operațional Regional

Romania 2009

Formare profesională în vederea prevenirii fraudei

Romania 2013-2015

Servicii de formare în vederea prevenirii fraudei

Romania 2013-2014

Formarea profesională în domeniul instrumentelor structurale

Romania 2009

Asistență pentru Institutul Național de Administrație

Romania 2008-2009

Sprijin pentru MMSSF în pregătirea ca AM POSDRU

Romania 2008-2009

Dezvoltarea în continuare a Școlii Naționale de Grefieri

Romania 2008-2009

Consolidării capacității instituționale a Ministerului Public

Romania 2008-2009

Dezvoltarea unităților penitenciare din România

Romania 2008-2009

Adaptarea sistemului pentru tineri profesioniști

Romania 2008-2009

Adaptarea Schemei Tinerilor Profesioniști (YPS3)

Romania 2007-2009

Dezvoltare și modernizare administrației publice locale

Romania 2007-2008

Modernizarea managementului resurselor umane

Romania 2007-2008

Scheme de granturi pentru măsuri active de ocupare a forței de muncă

Romania 2007-2008

Evaluarea și selecția PHARE 2005

Romania 2007

Asistență tehnică pentru MMFES, OIR POSDRU

Romania 2008-2009

Autoritatea de Management pentru POS DRU

Romania 2008

Lotul 9 - AT pentru MMSSF, ANOFM și Beneficiarii finali

Romania 2006

Lotul 11-Evaluarea conformității MMSSF pentru implementarea PHARE

Romania 2006

Programarea multianuală a viitorului program de cooperare

Romania 2006-2007

Formare orizontală pentru instrumente structurale

Romania 2006-2007

Consolidarea capacității administrative a Parlamentului României

Romania 2005-2006

Asistență tehnică pentru finanțarea proiectelor

Romania 2005-2006

Strengthen the Capacity of Romanian Institutions

Romania 2004-2005

Training în managementul ciclului de proiect

Romania 2005-2006

Formare în domeniul proiectării și pregătirii proiectelor

Romania 2004-2005

Consolidarea capacității OPCP (CFCU)

Romania 2004-2005

Elaborarea schemelor pentru programele de dezvoltare regională

Romania 2004-2005

SPRIJIN PENTRU PROGRAMUL DE COMUNICARE AL UE ÎN TURCIA

Turkey 2021-2023

Integrarea durabilă a persoanelor defavorizate în câmpul muncii

Turkey 2021-2023

Orașul Kars cu proiectul său de identitate istorică

Turkey 2021-2023

Consolidarea Structurii de Operare în domeniul Transporturilor

Turkey 2020-2023

Cooperarea cu societatea civilă în domeniul migrației

Turkey 2019-2021

Consolidarea sectorului public în vederea cooperării cu Organizațiile Societății Civile (OSC)

Turkey 2017-2019

Mecanismul de asistență tehnică pentru societatea civilă (Sivil Düșün III)

Turkey 2018-2020

Asistență tehnică pentru Facilitatea pentru Societatea Civilă - Sivil Düșün II

Turkey 2016-2018

Asistență tehnică din partea UE pentru sprijinirea societății civile - Sivil Düșün I

Turkey 2012-2016

Informare publicitară și promovare a RCOP

Turkey 2013-2017

Dialogul societății civile între UE și Turcia-IV

Turkey 2015-2017

Dialogul societății civile între UE și Turcia - CSD III

Turkey 2014-2016

Promovarea dialogului dintre societatea civilă din UE și Turcia

Turkey 2010-2012

REȚEAUA DE COMUNICAȚII UE ÎN SERBIA (EUINFONET) - FAZA A II-A

Serbia 2019-2025

Programul de răspuns digital ACP-UE la criza COVID 19

ACP 2021-2024

ASISTENȚĂ PENTRU MINISTERUL JUSTIȚIEI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE SPRIJINIRE A JUSTIȚIEI ÎN MADAGASCAR

Madagascar 2018-2022

PLATFORME DE ÎNVĂȚARE ÎN SAHEL

Niger, Chad, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Senegal 2019-2023

CREAREA DE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Morocco 2020-2022

PROGRAMUL DE SPRIJINIRE A JUSTIȚIEI

Chad 2009-2014

Sprijin pentru consolidarea statului de drept în Republica Islamică Mauritania

Mauritania 2015-2019

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU MINISTERUL JUSTIȚIEI

Niger 2017-2019

Consolidare a participării societății civile din Africa Centrală

Central African Republic 2021-2024

MISIUNEA DE EVALUARE A PROGRAMULUI 2017 - 2021 AL AFRICALIA

Uganda, Zimbabwe, DRC, Belgium 2020

FINANȚE PUBLICE, PLANIFICARE ȘI STATISTICĂ ÎN COASTA DE FILDEȘ

Ivory Coast 2019-2022

PROIECTUL PRIVIND CONDUCEREA ȘI INIȚIATIVELE ACTORILOR NESTATALI

Ivory Coast 2019-2022

CONSOLIDARE A STATULUI ȘI A LUMII ASOCIATIVE

Togo 2017 – 2020

GUVERNANȚA ÎN SECTORUL TRANSPORTULUI TERESTRU

Senegal 2020-2022

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU CETĂȚENIE ACTIVĂ (PROCIVIS)

Cameroon 2018-2022

Dezvoltare a accesului la serviciile de sănătate

Congo 2018 – 2020

JUSTIȚIE A STATULUI DE DREPT II

Niger 2013-2016

SPRIJINUL ACTORILOR DIN SECTORUL JUSTIȚIEI

Mali 2016-2018

Programului de Sprijinire a Organizațiilor Societății Civile II

Mali 2016 – 2018

INTERNATIONAL CONSULTING EXPERTISE

Calea Floreasca nr. 91-97, bl.F1, scara 4, et. 3, ap. 38, sector 1, București

tel : + 40 21 201 65 14/+ 40 21 201 65 15

fax : + 40 21 211 01 81

office@iceconsult.ro