AT pentru sprijinul în sectorul apei – analiza proiectelor, sprijinirea etapizată și ad-hoc

AT pentru sprijinul în sectorul apei – analiza proiectelor, sprijinirea etapizată și ad-hoc

Perioada de punere în aplicare: 04/2024 – 12/2024

Țara-România

Beneficiar - - Programul Operațional BEI / Autoritatea de Management pentru Infrastructura Mare (MA LIOP)

Obiective
Scopul Misiunii este de a asista Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în sarcinile de programare pentru proiectele de apă/ape uzate depuse de Operatorii Regionali de Apă (lista din anexa 1), în special în activitățile de pregătire înainte de evaluare.

În plus, Furnizorul de servicii va sprijini echipa BEI PAS în pregătirea oricăror analize care ar putea fi necesare cu privire la aspecte legate de apă, cum ar fi gestionarea nămolului, managementul riscurilor, adaptarea la schimbările climatice etc., care ar putea avea un impact asupra proiectelor finanțate de UE.

 

Activități principale

  1. Verificarea proiectelor individuale. Analiza tuturor documentației necesare, adică CBA, Studiul de Fezabilitate (toate capitolele) inclusiv partea scrisă și desene pentru proiecte de apă/apă uzată. Principalele livrabile care vor fi emise ca rezultat al acestei activități sunt: listele de verificare și un Rezumat Executiv / Starea Proiectului.
  2. Programul de analiză a proiectului
  3. Analiza proiectelor etapizate
  4. Alte activități:
  • Note de orientare pentru AM (Analiza opțiunilor pentru managementul nămolului; Analiza opțiunilor pentru stațiile de tratare a apei/apelor uzate; Ghid privind sistemele de canalizare necentralizate)
  • Actualizarea documentației Programului (modificarea modelelor pentru listele de verificare sau alte documente utilizate pentru implementarea Programului de Dezvoltare Durabilă (2021-2027)(SDP))
  1. Ateliere
  • ateliere de lucru orientate spre proiect având ca obiectiv prezentarea principalelor rezultate și lecții învățate în timpul proiectului, inclusiv propuneri de soluții. Scopul acestor ateliere este de a crește capacitatea AM și a beneficiarilor în activități de programare, dar și în activități de monitorizare. De asemenea, va ajuta AM să ofere beneficiarilor îndrumări legate de proiecte.

ateliere pentru aspecte transversale (transfer de cunoștințe) având ca obiectiv identificarea greșelilor comune, erorilor, aspectelor neclare etc, precum și a modului de rezolvare a acestora.

Țară- Mali

Țară: România

\

Donori - Banca Europeană de Investiții FWA Lot 3

Sectoare: Sănătate

Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Asistență juridică; Proiect Tehnic SF, ACB, Aplicație de Finanțare etc; Asistență juridică; Sondaje; Elaborare de ghiduri, studii, strategii.