Dezvoltarea competențelor profesionale în institutele naționale

Proiectarea și desfășurarea unui program de instruire pentru dezvoltarea competențelor profesionale în institutele naționale cu mandat în domeniul drepturilor omului

Perioada de punere în aplicare: 12.2015 – 29.2018

Țara: România

Beneficiar: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Moldova

Obiectiv:

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de protejare a drepturilor omului și consolidarea statului de drept în Republica Moldova, inclusiv implementarea efectivă în Republica Moldova a instrumentelor europene și internaționale în domeniul protecției, promovării și prevenirii încălcării drepturilor omului, în conformitate cu prioritățile, strategiile și planurile de politici publice, la nivel național.

Activități:

Proiectarea unui program sistematic de instruire/coaching (instruire teoretică și practică și mentorat) pentru personalul cheie al instituțiilor beneficiare - instituții cu mandat și responsabilități în domenii legate de drepturile omului, justiție penală, guvernare și anticorupție, incluzând subactivități precum analiza nevoilor de instruire, curricula detaliată și materiale de instruire, desfășurarea sesiunilor de instruire, sesiuni de mentorat, vizite de studiu, elaborarea manualelor - inclusiv manualul organizațional, manualul de resurse umane și manualul de monitorizare și evaluare.

  Țară- Mali

  Țară: România

  \

  Donori: PNUD

  Sectoare: Evaluare; Drepturile Omului

  Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Formarea și Dezvoltarea Capacităților; Comunicare și Evenimente; Monitorizare și Evaluare