Pregătirea pachetelor de licitație pentru Spitalul Regional de Urgență Iași și Spitalul Regional de Urgență Cluj

Ad hoc1-Task Order 3 - Pregătirea pachetelor de licitație pentru Spitalul Regional de Urgență Iași și Spitalul Regional de Urgență Cluj - Sprijin consultativ ad-hoc pentru Ministerul Sănătății în implementarea Proiectului ''Construcția a 3 Spitale Regionale de Urgență (SRU) în România'' - AA-010555-001 LOT 3-Sprijin pentru domeniul Sănătate, BEI

Perioada de punere în aplicare: 11/2022 – 05/2023

Țara-România

Beneficiar - BEI/ Ministerul Sănătății (MS)

Obiective

Revizuirea și finalizarea documentației de licitație pentru:

 • Servicii de supervizare și managementul construcției pentru Spitalul Regional de Urgență Iași (REH Iași)

Pregătirea documentației de licitație pentru: 

 • Servicii de supervizare și managementul construcției pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj (SRU Cluj)
 • Primul pachet de lucrări pentru SRU Iași (lucrări inițiale)
 •  Primul pachet de lucrări pentru SRU Cluj (lucrări inițiale)

 

Activități:

 • Revizuirea și finalizarea setului complet de documentație de licitație care a fost pregătită pentru serviciile de supraveghere și management al construcției pentru SRU Iași;
 • Pregătirea unei documentații de licitație complete pentru SRU Cluj pe baza documentației de licitație pentru SRU Iași;
 • Pregătirea setului complet de documente de licitație pentru primele contracte de lucrări pentru SRU Iași și Cluj (adică pachetul de lucrări inițiale) pe baza documentației tehnice pregătite de proiectanți, verificate de AIDV-uri și aprobate de MS/ANDIS;
 • Sprijinirea Ministerul Sănătății/ANDIS în răspunsul la solicitările de clarificări/comentarii care ar putea fi formulate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) în timpul etapei de control ex-ante și, de asemenea, răspunsul la solicitările de clarificări ale ofertanților respectivi pentru următoarele proceduri de licitație: Servicii de supervizare SRU Iași, Servicii de supervizare SRU Cluj, Primul pachet de lucrări pentru SRU Iași, Primul pachet de lucrări pentru SRU Cluj.
  Țară- Mali

  Țară: România

  \

  Donori - Banca Europeană de Investiții FWA Lot 3

  Sectoare: Sănătate

  Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Formarea și Dezvoltarea Capacităților; Achiziții; Servicii IT (dezvoltare software); Elaborare de ghiduri, studii, strategii