Asistență tehnică pentru Ministerul Sănătății în vederea elaborării unei metodologii de prioritizare a investițiilor în infrastructura regională de sănătate în regiunile celor 3 SRU

Ad hoc 1-Task Order 1 - Asistență tehnică pentru Ministerul Sănătății în vederea elaborării unei metodologii de prioritizare a investițiilor în infrastructura regională de sănătate în regiunile celor 3 SRU - Asistență consultativă ad-hoc pentru Ministerul Sănătății în implementarea proiectului ''Construcția a 3 spitale regionale de urgență (SRU) în România'' - AA-010555-001 LOT 3-Sprijin pentru domeniul Sănătate, BEI

Perioada de punere în aplicare: 09.2021 – 03.2022

Țara-România

Beneficiar - BEI/ Ministerul Sănătății (MS)

Obiective

Impactul unui număr important de noi proiecte de investiții în infrastructura de sănătate ar trebui analizat pentru a evita duplicarea investițiilor sau a serviciilor de sănătate, având în vedere obiectivele stabilite în Strategia Națională de Sănătate și prioritățile identificate în planurile directoare regionale pentru serviciile de sănătate. Astfel, a trebuit să se elaboreze o metodologie de prioritizare a investițiilor în infrastructura de sănătate pe baza unui set de criterii și ținând cont de rolul spitalelor regionale de urgență (SRU) în regiune. Capacitatea personalului Direcției Monitorizare Implementare Spitale Regionale (DMISR) și a Ministerului Sănătății de a răspunde prompt la solicitările de evaluare a rețelei regionale de asistență medicală trebuia îmbunătățită prin formare în aplicarea metodologiei de stabilire a priorităților.

Activități:

Activity 1: Evaluarea infrastructurii regionale de asistență medicală: capacitatea actuală și investițiile viitoare. A fost elaborată o listă care detaliază rețeaua publică de asistență medicală pentru fiecare dintre cele trei regiuni (NV, NE și SV), cu identificarea rolului fiecărui furnizor la nivel terțiar și secundar, precum și a furnizorilor de asistență medicală monospecializată.

 

Activitatea 2

Activitatea 2.1Elaborarea metodologiei de prioritizare a investițiilor în infrastructura regională de sănătate. Sunt disponibile mai multe instrumente metodologice pentru exercițiile de stabilire a priorităților și de alocare a resurselor (de exemplu, bugetarea programelor și analiza marginală, analiza decizională multicriterială, responsabilitatea pentru rezonabilitate etc.). Va fi elaborată o listă de criterii care vor fi utilizate pentru stabilirea priorităților; vor fi identificați indicatori fiabili și valabili și o metodă de ponderare.

Activitatea 2.2:  Pentru a operaționaliza metodologia, a fost nevoie de un instrument Excel. Instrumentul Excel final a inclus toate datele codificate extrase în timpul activității 1 și criteriile cu formulele relevante bazate pe indicatorii identificați, gata de utilizare.

 

Activity 3: Creșterea capacității Ministerului Sănătății de a pune în aplicare metodologia de stabilire a priorităților. Formarea personalului relevant al Ministerului Sănătății și al DMISR cu privire la modul de utilizare a metodologiei de prioritizare, cu exerciții practice relevante.

 

  Țară- Mali

  Țară: România

  \

  Donori - Banca Europeană de Investiții FWA Lot 3

  Sectoare: Sănătate

  Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Formarea și Dezvoltarea Capacităților; Achiziții; Servicii IT (dezvoltare software); Elaborare de ghiduri, studii, strategii