Consolidarea Structurii de Operare în domeniul Transporturilor

Consolidarea Structurii de Operare în domeniul Transporturilor și a Beneficiarilor în perioada de programare IPA II (2014-2020)

Perioada de punere în aplicare:15/06/2020 – 15/06/2023

Țara -  Turcia

Beneficiar - MTI / EUID

Obiectiv:

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea Structurii de Operare (SO) și a Beneficiarilor actuali și potențiali de a-și îndeplini funcțiile și de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor UE. Proiectul își propune să sprijine creșterea ratei de contractare pentru perioada 2014-2020 prin consolidarea capacităților tuturor instituțiilor implicate în procesul de programare, achiziții și gestionare a contractelor și prin furnizarea de asistență tehnică pentru îndeplinirea sarcinilor.

Se așteaptă ca proiectul să obțină următoarele rezultate: results;

  • Creșterea capacității administrative a personalului SO și a beneficiarilor pentru managementul proiectelor și a programelor
  • Îmbunătățirea performanței cadrului de control intern al Programului de Acțiuni Multi-Anual în domeniul Transporturilor (MAAP-T)
  • Creșterea vizibilității programului pentru părțile interesate și pentru publicul larg
  • Creșterea absorbției fondurilor prin îmbunătățirea rezervei de proiecte și implementarea eficientă a acestora

Activități:

  1. Sprijin de consultanță pentru implementarea MAAP-T
  2. Asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru SO, auditul intern și beneficiari în pregătirea și implementarea proiectelor
  3. Actualizarea și punerea în aplicare a strategiei de comunicare a MAAP-T
  4. Activități de consolidare a capacităților pentru SO, pentru auditul intern și pentru beneficiari potențiali și efectivi.
Țară- Mali

Țară- Turcia

\

Donori - Comisia Europeană

Sectoare: Comunicare; Transpoart; politica EU.

Tipuri de Activități: Formarea și Dezvoltarea Capacităților; Pregătirea și Implementarea Proiectelor/Granturilor; Monitorizare și Evaluare; Achiziții; Sondaje.