Rapoartelor anuale de implementare pentru toate programele operaționale

Elaborarea unei metodologii unitare de elaborare a Rapoartelor anuale de implementare pentru toate programele operaționale finanțate din fonduri structurale și de coeziune - Contract subsecvent Contractului-cadru de prestări servicii Facilitatea de asistență tehnică - LOT 1

Perioada de punere în aplicare: 05.2012-10.2012

Țara -  România

Beneficiar - Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Afacerilor Europene -ACIS

Obiectiv:

Obiectiv general Consolidarea capacității de raportare în cadrul Fondurilor Structurale și de Coeziune - ceea ce va conduce la creșterea capacității actorilor implicați în managementul instrumentelor structurale.

Obiectiv specific Elaborarea unei metodologii unitare de pregătire a Rapoartelor Anuale de Implementare pentru toate PO finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune

  Activități:

  1. Analiza nevoilor concrete ale DG ACIS în ceea ce privește informațiile care trebuie completate pentru rapoartele anuale de implementare, pentru fiecare AM
  2. Cercetări documentare și întâlniri cu principalii actori-cheie din domeniu
  3. Elaborarea unei structuri unitare îmbunătățite a Rapoartelor anuale de implementare, pentru fiecare AM
  4. Elaborarea unei metodologii unitare pentru elaborarea rapoartelor anuale de implementare
  5. Asistență tehnică directă pentru fiecare AM în vederea elaborării Raportului anual de implementare pentru fiecare PO
  6. Asistență tehnică directă pentru fiecare AM în vederea includerii modificărilor propuse de Comitetul de Monitorizare, în Raportul Anual de Implementare
  7. Asistență tehnică directă pentru fiecare AM în vederea armonizării conținutului fiecărui raport anual de implementare și includerea tuturor recomandărilor de îmbunătățire din partea DG ACIS, a Comisiei Europene etc.
   Țară- Mali

   Țară: România

   \

   Donori - POAT finanțat prin FEDR

   Sectoare: Gestionarea Fondurilor Europene

   Tipuri de activități: Managementul proiectelor și al contractelor; Elaborare de ghiduri, studii, strategii.