Home | English
Formular de înscriere
NOUTĂȚI CONSULTANȚĂ
NOUTĂȚI FORMARE
NOUTĂȚI COACHING
Certificat ISO 9001: 2008. Activități de consultanță pentru afaceri și management (managementul proiectelor, servicii de consultanță, studii, servicii de instruire).

Noutăți formare

08 Nov 2018

În perioada ianuarie 2018 – iulie 2019 International Consulting Expertise (ICE) implementează Proiectul „Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare și beneficiarilor POR 2014-2020”din cadrul Acordului Cadru încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Obiectivul general al contractului de achiziţie publică constă în dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management și structurile suport, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programului Operaţional Regional prin furnizarea de instruire specializată.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:
 Organizarea unor reuniuni de lucru ale grupurilor tematice stabilite de AM cu participarea experţilor din OI POR (aprox.126 persoane)
 Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului din cadrul AM POR și structurile suport şi OI POR prin organizarea de instruiri specializate cu participarea experţilor din AM POR, OI POR și beneficiary (aprox. 614 persoane)
 Organizarea de schimburi de experienţă (vizite de studiu) pentru experţi din cadrul AM şi OI POR în State Membre ale UE în vederea aprofundării şi extinderii cunoştinţelor privind managementul Fondurilor Structurale, inclusiv cu abordarea noilor axe prioritare incluse în POR 2014-2020. (aprox.90 persoane)
 Realizarea unei baze de date pentru monitorizarea instruirii la nivelul întregului program, utilizând sistemele de înregistrare deja existente.

În perioada martie-septembrie 2018 au fost instruite 470 de persoane din cadrul AM POR și OI POR.
Enumerăm mai jos tematicile sustinute de formatorii ICE:
 Achiziții publice
 Modificări privind legislația în materia achizițiilor pentru beneficiarii privați - cadru normativ și procedural
 Achizitii publice și aplicarea OUG 66/2011
 Identificare nereguli și antifraudă
 Monitorizare și verificare implementare proiecte de construcții
 Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiecte majore
 Instrumente financiare
 Audit
 Dezvoltare urbană
 Mobilitate urbană
 Economie socială de inserție
 Management de proiect (cu certificare ANC)
 Ajutor de stat şi proiectele generatoare de venit
 Construirea capacității de evaluare a programului POR
 Elaborarea design-ului evaluării POR
 Analiza contrafactuală a impactului finanțărilor prin POR - evaluare program

07 Nov 2018

Incepând cu luna Mai 2018 până în prezent, International Consulting Expertise (ICE) a derulat și organizat logistica pentru 16 ateliere de lucru și sesiuni de instruire adresate personalului AM POIM, OI – T și Beneficiarilor POIM 2014-2020, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică finanțat de BEI - Lot 4: Smart Growth, Social Infrastructure and Horizon 2020: “Consolidarea capacității și a cunoștințelor în vederea implementării POIM 2014-2020 – Organizarea evenimentelor pentru AM POIM, OI și Beneficiari”.

Printre domeniile de formare susținute de Lectorii ICE se numără: Achiziții Publice (luna Octombrie), Monitorizarea execuției proiectului (luna Septembrie), Certificarea cheltuielilor (luna Iunie) și Managementul Contractelor de lucrări (lunile Mai, Iunie, Iulie, August si Septembrie). Restul de 20 de ateliere/sesiuni de instruire se vor derula până în luna Iunie 2019 urmând să fie acoperite de Lectorii ICE teme precum: Prevenirea neregulilor și a fraudelor, Corelarea între contractele de lucrări și legislația națională, Eligibilitatea costurilor și mofificările contractuale, Managementul contractelor de lucrări, Managementul financiar, etc.

21 Dec 2017

ICE a început implementarea primului contract subsecvent al Acordului-Cadru privind furnizarea serviciilor de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management pentru POR, Organismelor Intermediare și instituțiilor beneficiare ale POR. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 12 luni.

31 Mar 2017

Începând cu luna martie 2017, International Consulting Expertise SRL, împreună cu Grupul Economic European de Interese International Consulting Expertise, implementează proiectul „Instruire pentru Codul Civil” pentru ANAF, ce are ca scop instruirea a 200 de funcționari publici din cadrul ANAF în domeniul Noului Cod Civil.

31 Mar 2017

Începând cu luna martie 2017, International Consulting Expertise SRL, împreună cu Grupul Economic European de Interese International Consulting Expertise, implementează proiectul „Instruire pentru Codul Penal” pentru ANAF, ce are ca scop instruirea a 150 de funcționari publici din cadrul ANAF în domeniul Noului Cod Penal.

20 Dec 2015

Din luna decembrie 2015, pentru o perioadă de doi ani și jumătate, ICE implementează în Republica Moldova proiectul "Conceperea și Livrarea unui Program de Formare pentru Dezvoltarea Competențelor Profesionale în Instituțiile Naționale cu Mandat în Domenii legate de Drepturile Omului".
În cadrul acestui proiect vom elabora un program sistematic de formare/coaching în domeniul drepturilor omului (formare teoretică și practică și mentorat) și vom asigura implementarea acestui program pentru personalul cheie al instituțiilor beneficiare – instituțiile cu mandat și responsabilități în domenii legate de drepturile omului, justiție penală, guvernare și anti-corupție.

20 Nov 2015

În perioada noiembrie-decembrie 2015, pentru o lună, ICE va implementa proiectul „Servicii de cercetare calitativă și cantitativă/studierea opiniei publice/ sondaj în România” în domeniul dezvoltării internaționale.
Obiectivul proiectului este acela de a realiza o cercetare cantitativă și calitativă cu privire la nivelul de conștientizare și informare în rândul românilor și al nivelului de vizibilitate al politicii de dezvoltare a UE și a Guvernului României.

17 Jan 2015

Ultimele locuri la cursurile de dezvoltare personala si parenting din cadrul proiectului nostru "Echilibrul socio-profesional, sprijin inovativ pentru mamele din regiunea Bucuresti-Ilfov".
Toate cursurile sunt gratuite.
Urmatorul modul se desfasoara astfel:
24-25-26 aprilie: traineri Dan Stanescu si Gabriela Tanase
15-16-17 mai - traineri Catalina Rosca si Loredana Radu
Doamnele interesate vor participa intai la modulul de dezvoltare personala si ulterior la cel de parenting (comunicare non-violenta cu copilul).
Pentru înscrieri vă rugăm să ne contactați la 021.210.19.81 / 0755.11.88.88 sau să ne scrieți la contact@oameniicrescoameni.ro / office@iceconsult.ro
Va asteptam cu drag

10 Nov 2014

În luna noiembrie ICE asigura formarea a 100 de persoane din Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în domeniul comunicarii cu cetatenii romani migranti in statele UE.

01 Sep 2014

100 de persoane în instruite de ICE în domeniul informării și comunicării publice, precum și în domeniul legislației privind migrația, în cadrul unui proiect derulat cu Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

22 Aug 2014

75 de angajați ai Ministerului Fondurilor Europene instruiți de experții formatori ai ICE pe tematici privind “Programarea şi noile regulamente pentru perioada 2014-2020”.

01 Jun 2014

270 de femei din regiunea Bucuresti Ilfov calificate pentru meseria de baby-sitter de experții ICE. 180 de femei participă la programele noastre de formare, in vederea dezvoltarii carierei si facilitarii (re)insertiei socio-profesionale.

13 Jan 2014

850 de angajați ai Autorităților de Management (AM) și ai Organismelor Intermediare a POR precum și beneficiari ai POR instruiți de ICE în vederea prevenirii şi soluţionării situaţiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli şi lipsă de transparenţă conform OUG 34/ 2006.

18 Dec 2013

270 de angajați ai Ministerului Finanțelor Publice, specialiști în resurse umane, personal de execuție și manageri primesc instruire cu sprijinul specialiștilor nostri, pentru dezvoltarea capacității de management a resurselor umane.

26 Aug 2013

382 de funcţionari publici din cadrul aparatului central şi teritorial al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt instruiti în domeniul comunicării (comunicare externă, comunicare de criză și Relații publice).