Home | English
Formular de înscriere
NOUTĂȚI CONSULTANȚĂ
NOUTĂȚI FORMARE
NOUTĂȚI COACHING
Certificat ISO 9001: 2008. Activități de consultanță pentru afaceri și management (managementul proiectelor, servicii de consultanță, studii, servicii de instruire).

Noutăți consultanta

08 Nov 2018

În perioada ianuarie 2018 – iulie 2019 International Consulting Expertise (ICE) implementează Proiectul „Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare și beneficiarilor POR 2014-2020”din cadrul Acordului Cadru încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Obiectivul general al contractului de achiziţie publică constă în dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management și structurile suport, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programului Operaţional Regional prin furnizarea de instruire specializată.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:
 Organizarea unor reuniuni de lucru ale grupurilor tematice stabilite de AM cu participarea experţilor din OI POR (aprox.126 persoane)
 Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului din cadrul AM POR și structurile suport şi OI POR prin organizarea de instruiri specializate cu participarea experţilor din AM POR, OI POR și beneficiary (aprox. 614 persoane)
 Organizarea de schimburi de experienţă (vizite de studiu) pentru experţi din cadrul AM şi OI POR în State Membre ale UE în vederea aprofundării şi extinderii cunoştinţelor privind managementul Fondurilor Structurale, inclusiv cu abordarea noilor axe prioritare incluse în POR 2014-2020. (aprox.90 persoane)
 Realizarea unei baze de date pentru monitorizarea instruirii la nivelul întregului program, utilizând sistemele de înregistrare deja existente.

În perioada martie-septembrie 2018 au fost instruite 470 de persoane din cadrul AM POR și OI POR.
Enumerăm mai jos tematicile sustinute de formatorii ICE:
 Achiziții publice
 Modificări privind legislația în materia achizițiilor pentru beneficiarii privați - cadru normativ și procedural
 Achizitii publice și aplicarea OUG 66/2011
 Identificare nereguli și antifraudă
 Monitorizare și verificare implementare proiecte de construcții
 Analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiecte majore
 Instrumente financiare
 Audit
 Dezvoltare urbană
 Mobilitate urbană
 Economie socială de inserție
 Management de proiect (cu certificare ANC)
 Ajutor de stat şi proiectele generatoare de venit
 Construirea capacității de evaluare a programului POR
 Elaborarea design-ului evaluării POR
 Analiza contrafactuală a impactului finanțărilor prin POR - evaluare program

07 Nov 2018

Incepând cu luna Mai 2018 până în prezent, International Consulting Expertise (ICE) a derulat și organizat logistica pentru 16 ateliere de lucru și sesiuni de instruire adresate personalului AM POIM, OI – T și Beneficiarilor POIM 2014-2020, în cadrul proiectului de Asistență Tehnică finanțat de BEI - Lot 4: Smart Growth, Social Infrastructure and Horizon 2020: “Consolidarea capacității și a cunoștințelor în vederea implementării POIM 2014-2020 – Organizarea evenimentelor pentru AM POIM, OI și Beneficiari”.

Printre domeniile de formare susținute de Lectorii ICE se numără: Achiziții Publice (luna Octombrie), Monitorizarea execuției proiectului (luna Septembrie), Certificarea cheltuielilor (luna Iunie) și Managementul Contractelor de lucrări (lunile Mai, Iunie, Iulie, August si Septembrie). Restul de 20 de ateliere/sesiuni de instruire se vor derula până în luna Iunie 2019 urmând să fie acoperite de Lectorii ICE teme precum: Prevenirea neregulilor și a fraudelor, Corelarea între contractele de lucrări și legislația națională, Eligibilitatea costurilor și modificările contractuale, Managementul contractelor de lucrări, Managementul financiar, etc.

01 Jun 2017

In mai 2017, ICE a finalizat cu succes proiectul Evaluarea sumativă a proiectului de modelare „Prima prioritate: Niciun copil invizibil!” din România, 2011-2015, având ca beneficiar UNICEF.

20 Feb 2017

ICE a demarat implementarea contractului „Dezvoltarea și lansarea programului de instruire pentru judecători (analiză de nevoi și instruire), ce are ca obiectiv instruirea judecătorilor din Republica Moldova în domeniul ajutorului de stat. Contractul este prevăzut a fi finalizat în luna noiembrie 2017.

18 May 2016

În luna mai 2016, International Consulting Expertise a început implementarea proiectului „Sondaj de percepție asupra asistenței oficiale pentru dezvoltare din partea Guvernului României pentru Republica Moldova”.
Autoritatea Contractantă este UNDP România, iar proiectul este prevăzut a fi finalizat la sfârșitul lunii iunie 2016.

20 Mar 2016

În luna martie 2016, ICE a început proiectul Evaluarea sumativă a proiectului de modelare „Prima prioritate: Niciun copil invizibil!”. Autoritatea Contractantă este UNICEF, iar proiectul se va derula până în februarie 2017.
Evaluarea sumativă își propune să furnizeze dovezi calitative care să informeze părțile cheie interesate la nivel național și județean și să facă ajustări la nivelul unui nou proiect de modelare precum și să sprijine tranziția către servicii integrate, accesibile, sustenabile și calitative, centrate pe drepturile copilului la nivel familial și comunitar.

20 Dec 2015

Din luna decembrie 2015, pentru o perioadă de doi ani și jumătate, ICE implementează în Republica Moldova proiectul : Conceperea și Livrarea unui Program de Formare pentru Dezvoltarea Competențelor Profesionale în Instituțiile Naționale cu Mandat în Domenii legate de Drepturile Omului.
În cadrul acestui proiect vom elabora un program sistematic de formare/coaching în domeniul drepturilor omului (formare teoretică și practică și mentorat) și vom asigura implementarea acestui program pentru personalul cheie al instituțiilor beneficiare – instituțiile cu mandat și responsabilități în domenii legate de drepturile omului, justiție penală, guvernare și anti-corupție.

15 Nov 2015

În perioada noiembrie-decembrie 2015, pentru o lună, ICE va implementa proiectul „Servicii de cercetare calitativă și cantitativă/studierea opiniei publice/ sondaj în România” în domeniul dezvoltării internaționale.
Obiectivul proiectului este acela de a realiza o cercetare cantitativă și calitativă cu privire la nivelul de conștientizare și informare în rândul românilor și al nivelului de vizibilitate al politicii de dezvoltare a UE și a Guvernului României.

20 Sep 2015

În perioada septembrie 2015-martie 2016, ICE implementează proiectul Achiziția de servicii de consultanta aferente elaborării unui studiu de evaluare în cadrul proiectului “Creșterea integrității în Agenția Națională de Administrare Fiscală prin cooperare instituțională și consolidarea capacității” – finanțat prin Mecanismul Norvegian.
Autoritatea Contractantă este Secretariatul General al Guvernului iar beneficiarul este ANAF.
Studiul realizat va urmări:
• identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție în domeniul fiscal și vamal;
• propunerea de măsuri specifice pentru diminuarea acestora;
• analiza cadrului instituțional al ANAF, pentru a vedea dacă acesta poate oferi suport adecvat pentru punerea în aplicare a politicii anticorupție și pentru a dezvolta opțiuni de îmbunătățire a acesteia.

06 Aug 2015

Programul Operațional România-Serbia 2014-2020 a fost adoptat astăzi, 6 august, de Comisia Europeană prin Decizia C(2015) 5667 din 06/08/2015. International Consulting Expertise a fost contractată de Biroul de Cooperare Transfrontalieră Timișoara pentru realizarea programului și suntem fericiți să anunțăm succesul proiectului nostru.

11 May 2015

Rezultatele studiilor de evalaure a impactului DMI 3.4 si DMI 5.2 ale POR realizate de ICE pentru Ministerul Dezviltarii Regionale si Administratiei Publice au fost publicate si reflactate in presa pe mai multe canale media:
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20112481-evaluare-oficiala-evolutia-unor-domenii-cheie-fara-fonduri-comparatie-impactul-finantarilor.htm

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/11/comunicat-de-presa-mdrap-11-38-34

http://www.bursa.ro/regio-2007-2013-impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finan539are-268815&s=fonduri_europene&articol=268815.html

http://e-politic.ziuanews.ro//revista-presei/regio-2007-2013-impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finantare-207662

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/ministerul-dezvoltarii-regionale-si-administratie-publice-comunicate/impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finantare-546160.html

http://www.realitatea.net/regio-2007-2013--impact-pozitiv-major-asupra-beneficiarilor-de-finantare_1695056.html

http://www.forbes.ro/efectele-fondurilor-europene-asupra-oraselor-beneficiare-37843

01 Apr 2015

Evaluarea Programului General Solidaritate si Gestionarea Fluxurilor Migratorii in Romania pentru perioada 2011-2013 va fi realizata de echipa ICE contractata de Inspectoratul General pentru Imigrări

08 Jan 2015

Aprobarea Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020, de către Guvernul Romîniei, s-a realizat cu sprijinul ICE în cadrul unui proiect de asistență tehnică.

11 Sep 2014

Programul Operational pentru zona de frontiera România-Republica Serbia elaborat cu sprijinul ICE.

10 Sep 2014

Evaluarea ex-ante a Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 în cadrul unui proiect de asistență tehnică implementat de ICE a contribuit la aprobarea acestui Program Operațional de către Guvernul României în Septembrie 2014

04 Sep 2014

ICE elaborează un studiu privind nevoile de informare a cetățenilor români migranți în cadrul unui proiect derulat cu Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

31 Jul 2014

Primele evaluări contrafactuale din România realizate prin contribuția noastră. ICE derulează în prezent 2 studii de evaluare (Domeniile Majore de Intervenție 3.4 și 5.2 ale Programului Operațional Regional) care își propun să evidențieze efectele intervențiilor și contribuția FEDR la realizarea obiectivelor dezvoltării regionale.

31 May 2014

Sprijinim îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a încrederii tuturor categoriilor de beneficiari ai Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în serviciile publice oferite.

28 Mar 2014

ICE contribuie la integrarea profesională a 560 de șomeri de lungă durată, din regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia prin oferirea de servicii pentru ocupare (informare si consiliere profesionala, formare, mediere profesionala, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri).

25 Nov 2013

ICE sprijină Ministerul Fondurilor Europene pentru pregătirea Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.